istorijos

Vyras sužinojo, kad žmona turi meilužį, bet istorijos finalas buvo dar labiau netikėtas

– Zuikeli, labas. Čia tėtis skambina. Kaip tavo reikalai? Gali mamytę pakviesti? Ji kažkur prie tavęs?

– Oi, tėti, labas. Man viskas gerai. Atleisk, aš negaliu jos pakviesti. Ji pasakė, kad užsiėmusi. Jie su dėde Tolia užsidarę kambaryje viršuj, kažką veikia.

Po šių žodžių stojo nejauki pauzė, tada tėtis pasakė:
– Apie ką tu čia, mažyle? Kiek aš pamenu, nei aš, nei tavo mama neturim giminių ar pažįstamų tokiu vardu.

– Kaip tai? Tėti, tu kažką painioji. Kaip gali nebūti, jei jie dabar užsirakinę kambary? Aš pati mačiau savo akimis.

Po šių žodžių tėčiui vėl prireikė trupučio laiko, kad atsigautų ir apgalvotų, ką pasakė duktė. Po kelių sekundžių jis pasakė:

– Mažyle, tu mane myli? Tai štai, jei taip, tada paklausyk manęs ir padaryk, kaip aš sakau. Dabar šitą telefono ragelį padėk šalia telefono, bet neišjunk, o pati bėk nedelsdama prie to kambario, kur mama. Kai būsi prie durų, pasakyk mamai, kad aš jau privažiuoju, kaip tik ieškau vietos, kur pasistatyti mašiną.

– Gerai, tėveli, kaip pasakysi. Padarysiu viską. Po kelių akimirkų ragelyje vėl pasigirdo vaiko balselis. Dukrelė pakėlė ragelį ir pasakė:

 – Viską padariau, kaip sakei.

– Na, ir kaip mama sureagavo?

– Na, ji labai persigando, kai aš taip pasakiau. Po riksmų, kuriuos išgirdau kambaryje, aš pamačiau, kaip ji nuoga išbėgo į koridorių, neaiškiai kažką šaukdama. Negalėjo rasti sau vietos, aš net norėjau prieiti ir nuraminti ją.

– Nejaugi, o ką darė dėdė Tolia?

– Mano nuostabai, jis irgi iššoko iš kambario visai be drabužių, net niekuo neužsidengęs. Jis mirtinai išsigando, mačiau iš jo akių, nes jos vos neiššoko jam iš kaktos. Jis bėgiojo į visas puses, o tada surado vienintelį išėjimą – per langą, tą patį, pro kurį vaizdas į mūsų baseiną. Ten jis ir iššoko. Aš manau, jis tikėjosi taip išsigelbėti, bet nepamatė vieno dalyko. Mama jam, matyt, nepasakė, kad dar prieš savaitę iš baseino išleistas vanduo.

– Pala, tu apie kokį baseiną? Mes jo niekada neturėjom, mes gi daugiabutyje gyvenam. Alisa, čia tu?

– Ne, aš Maša.

17-metė nekantriai laukė savo pirmagimio, tačiau vienas vizitas pas gydytojus apvertė viską aukštyn kojomis. Netrukus jai teko rinktis – jos ar kūdikio gyvybė

Lukas

Po labai blogo aptarnavimo restorane porelė juos aptarnavusiam padavėjui paliko staigmeną, kurios jis tikrai nesitikėjo

Lukas

Vyras žmonai parašė išsiskyrimo laišką, kuriame išdėstė jai visas pretenzijas. Tačiau, jis nenutuokė, jog sulauks tokio atsakymo

Lukas